Vrienden van de Splinter

'Vrienden van de Splinter' vinden het belangrijk dat Speelpark de Splinter het aanbod voor kinderen kan blijven ontwikkelen en kan blijven aanpassen aan nieuwe (interactieve) mogelijkheden. Daarom leveren Vrienden van de Splinter een bijdrage aan de sociale ontwikkeling en het buitenspel van alle kinderen uit Eindhoven en omgeving.

Vrienden creëren een meerwaarde. Daar waar de overheid ophoudt Speelpark de Splinter te ondersteunen, kijken de Vrienden hoe zij de activiteiten een extra impuls kunnen geven. Daarbij streven zij naar een duidelijke toegevoegde waarde. Zo kan Speelpark de Splinter zich blijven onderscheiden met een eigen identiteit.

Bijdragen aan de ontwikkeling van dit unieke speelpark is een goed doel als Maatschappelijk Betrokken Ondernemen je intentie is. Ondernemers kunnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid omzetten in maatschappelijke betrokkenheid.

Ook particuliere personen kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid tonen door te investeren in een duurzame samenleving, met aandacht en respect voor de medemens.

Word ook Vriend van de Splinter

Vrienden van de Splinter kunnen kiezen uit 3 pakketten:

Een grote Vriend (500 euro per jaar) Naamplaatje op de Wall of Fame en logo op de website

Een goede Vriend

(200 euro per jaar)

Logo of naam op de website

Een kleine Vriend

(50 euro per jaar)

Naam op website


Waarom?

De financiering van Speelpark de Splinter zal in de toekomst niet meer alleen uit gemeenschappelijke subsidie kunnen voortbestaan. Daarom heeft Speelpark de Splinter uw steun nodig!

Eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en eigen inbreng worden steeds belangrijker. Een terugtrekkende overheid vraagt om eigen initiatief, ook in financieel opzicht. Om deze redenen biedt het speelpark ondernemers en particulieren de gelegenheid om hun maatschappelijke betrokkenheid om te zetten in daden.

Wilt u een Vriend worden van Speelpark de Splinter? U draagt hiermee bij aan de unieke positie die Speelpark de Splinter in neemt op het gebied van sociale ontwikkeling van talloze kinderen uit Eindhoven en omgeving.

U kunt mailen naar info@speelparkdesplinter.nl voor verdere informatie.

Vriend van de Splinter wordt u voor een minimale periode van 3 jaar.